صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کابل میزبان لیگ فوتبال 14 سالان

 کابل میزبان لیگ فوتبال 14 سالان

ليگ انتخابي فوتبال 14 سالان افغانستان براي نخستين بار ديروز به تلاش فدراسيون فوتبال و همکاري کشور جاپان آغاز شد.
در اين رقابتها، بازيکنان 14 سال فوتبال هفتهيي سه بار به مصاف هم خواهند رفت.
گزينش استعدادهاي برتر و افزايش سطح اين استعدادها از اهداف برگزاري اين ليگ عنوان شده است.
به گفتة مسؤولان فدراسيون فوتبال کشور، آنان پيش از اين ليگ 10، 11 و 12 سالان را با موفقيت راهاندازي کردهاند و قرار است در آينده ليگ 16 و 18 سالان نيز برگزار کنند. اين در حالي است که تيم فوتبال 15 سال افغانستان ماه گذشته در رويارويي با تاجيکستان در دور نخستِ رقابتهاي آسياي مرکزي جام را به دست آورد و پيروز اين رقابتها شد. (سلام وطندار)