صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تيم زيبايي اندام افغانستان عازم کورياي جنوبي شد

تيم زيبايي اندام افغانستان عازم کورياي جنوبي شد بازيکنان تيم ملي زيبايي اندام براي حضور در پنجاهويکميندور مسابقات پرورش اندام آسيا، عازم کورياي جنوبي شدند.  عبدالرحمان حميد، سکرتر جنرال فدراسيون پرورش اندام افغانستان ميگويد، در اين دور مسابقات پرورش اندام آسيا در کنار افغانستان ورزشکاران 30 کشور ديگر نيز حضور خواهند داشت. او ميگويد، ورزشکاران افغانستاني نيز با روحية بلند و آمادهگيهاي لازم در اين مسابقات اشتراک ميکنند. باور هوتک، رييس فدراسيون پرورش اندام کشور نيز ميگويد، افغانستان سال پيش نيز برنده اين مسابقات بود و امسال هم ورزشکاران با دست پُر به کشور بر ميگردند. او ميگويد، حمايت مردم و تشويق آنان سبب پيروزي ورزشکاران ميشود.  گفتنيست دور دوازدهم مسابقات ملي پرورش اندام ماه پيش در کابل براي 3 روز برگزار شد. در اين مسابقات 320 ورزشکار از 27 ولايت کشور در وزنهاي گونهگون شرکت کرده بودند که ياسين قادري، عنوان آقاي عضلات افغانستان را از آن خود کرد. (سلام وطندار)