صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسابقة فوتبال در جوزجان با پيروزى تيم کميتة بانوان پايان يافت

مسابقة فوتبال در جوزجان با پيروزى تيم کميتة بانوان پايان يافت

مسابقة فوتبال ميان دو تيم دختران در ولايت جوزجان، که به مناسبت سالروز استرداد استقلال و حمايت از نيروهاي امنيتي کشور صورت گرفت، با پيروزى تيم کميتة بانوان پايان يافت.
محمد صديق «فايض» رييس تربيت بدني و سپورت ولايت جوزجان، به آژانس خبرى پژواک گفت که تيم فوتبال کميته بانوان، توانست با نتيجة چهار درمقابل صفر، تيم دختران انستيتيوت خصوصي برلاس در شهر شبرغان را شکست بدهد.
منبع افزود که براى تماشاى اين مسابقات، صدها باشندة شهرشبرغان حضور يافته بودند.
وي با اشاره به مشکلات ورزشکاران دختران در جوزجان گفت: «بيشترينه مشکلات دختران ورزشکار حل گرديده و تلاش ها جريان دارد؛ تا چالش هاى باقيمانده نيز مرفوع گردد.» رويا ملکيار يک تن از ورزشکاران و اشتراک کننده اين مسابقات گفت: «با راه اندازي چنين مسابقات، استعداد ورزشکاران بهبود مى يابد»
او افزود که برخى دختران ورزشکار در جوزجان، با مشکلاتى از جمله تهديد امنيتي و اذيت و آزار خياباني روبه رو اند و اين کار، باعث مي شود تا خانواده ها دختران شانرا براي مشارکت در امور ورزشي اجازه ندهند.
زوليا «صميمي» ورزشکار ديگر گفت با آنکه دختران ورزشکار در ولايت جوزجان، با مشکل مواجه هستند؛ اما  با گذشت هر روز، تعداد دختران ورزشکار در شهر شبرغان افزايش پيدا مي کند.
گفتني است که در ولايت جوزجان، 20 فدراسيون ورزشي فعاليت دارد که در فدراسيون فوتبال و پينگ پانگ، حدود يکصد تن از دختران مصروف ورزش مي باشند. (پژواک)