صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سير بهادرزاده در بازي رزمي ترکيبي حريف استراليايي اش را شکست داد

سير بهادرزاده در بازي رزمي ترکيبي حريف استراليايي اش را شکست داد

در بازيهاي رزمي ترکيبي که از سوي نهاد يوافسي در شهر روتردام هالند برگزار شد، سير بهادرزاده از افغانستان در بخش وزن متوسط حريف استراليايياش راب ويلکينسون را شکست داد.
يوافسي بزرگترين سازمان برگزاري مسابقات هنرهاي رزمي ترکيبي خوانده ميشود، که مرکزش در لاس وگاس آمريکا است.
سير بهادرزاده، رزميکار متولد کابل، پايتخت افغانستان، است که در نوجواني به هالند رفت و در آنجا ورزش رزمي مختلط و آزاد را به طور حرفهاي فراگرفت.
اين ورزشکار 33 ساله در سي بازي، شش بار باخته است و يک بار مساوي و در اکثر بازيهايش حريف را ضربه فني کرده است.
در دور اول اين بازي ويلکنسون بازي خوبي کرد اما در دور دوم در اوايل دقيقه چهارم بازي، بهادرزاده حريفش را ضربه فني کرد.  راب ويلکينسون 25 ساله يازده پيروزي در کارنامهاش دارد، او پيش از اين شکستي در بازيهاي رزمي  سير بهادرزاده در سال 2002 زماني که در نخستين بازياش حريفش را شکست داد توجه خيليها را جلب کرد.
او سپس در سال 2007 پس از آن که قهرماني بازيهاي رزمي آزاد را از جاپان به دست آورد، شهرت جهاني يافت. (بي بي سي)