صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بايسکل رانان افغانستان در پاکستان برندة دو مدال شدند

بايسکل رانان افغانستان در پاکستان برندة دو مدال شدند

بایسکلرنانان افغانستان در رقابتی به میزبانی پاکستان برندۀ دو مدال طلا و برنز شدند. این رقابت برای دو هفته در شهر لاهور برگزار شده بود. در این رقابت افزون بر بازیکنان افغانستان، 6 بازیکن دختروپسر پاکستانی نیز در میدان بینالمللی حلقهیی این کشور رکاب زدند. فدراسیون بایسکلرانی افغانستان هدف از برگزاری این رقابت را آمادهگی برای اشتراک افغانستان در پنجمین دورِ رقابتهای بایسکلرانی آسیایی عنوان میکند.
پنجمین دور رقابتهای آسیایی به میزبانی ترکمنستان با اشتراک 62 کشور در 16 رشتۀ ورزشی و اشتراک 169 تیم و نزدیک به شش هزار ورزشکار به تاریخ 17ام ماه سپتمبر در عشقآباد برگزار میشود. (سلام وطندار)