صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حضور تيم دوي پناهندگان در بازيهاي داخل سالن آسيا

حضور تيم دوي پناهندگان در بازيهاي داخل سالن آسيا

تیم پناهندگان متشکل از پنج ورزشکار آفریقایی در مسابقات داخل سالن آسیا در عشق آباد حضور خواهد داشت. به نقل از عشق آباد ۲۰۱۷، تیم پناهندگان در پنجمین دوره از بازیهای داخل سالن آسیا شرکت میکند. رییس این تیم تگل لوروپ، قهرمان پیشین ماراتن کنیا است. این تیم دو مسوول دیگر و یک مربی نیز به همراه دارد. پنج ورزشکار تیم پناهندگان عبارتند از: پائولو آموتون لوکورو دونده ۱۵۰۰ متر، ویوال پوک دنگ دونده ۴۰۰ متر، گای یانگ تاپ دونده ۸۰۰ متر، یوکوک اوتو بول دونده سه هزار متر و ویچ پور بیل، دونده ۸۰۰ متر. تمامی این پناهندگان از سودان جنوبی هستند. از این پنج ورزشکار دو نفر (لوکورو و بیل) در المپیک ریو ۲۰۱۶ نیز شرکت کرده بودند. سه ورزشکار دیگر برای اولینبار است که در مسابقات بینالمللی شرکت میکنند. لاروپ، رییس تیم پناهندگان درباره این تیم میگوید آنها بسیار خوشحال هستند که شانسی برای شرکت در مسابقات بینالمللی پیدا کردهاند. معمولا برای این ورزشکاران فرصت کمی برای مسابقه دادن در این سطح وجود دارد. بنابراین این حضور برای آنها بسیار شگفتانگیز است. آنها میتوانند در این مسابقات شانس و تواناییشان را نشان دهند. تمامی ورزشکاران تیم پناهندگان در کنیا تمرین کردهاند و بودجه این تیم از سوی یک موسسه خیریه و آژانس پناهندگان سازمان ملل تامین شده است.  لوروپ درباره فعالیتهایی که قرار است در عشق آباد داشته باشد نیز، گفت : من دوست دارم که در عشق آباد با جوانان و زنان ارتباط برقرار کنم. باید ببینیم که ورزش چه کاری برای زنان میتواند انجام دهد. این برای من خیلی مهم است. مدیر برگزاری مسابقات عشق آباد ۲۰۱۷ نیز درباره اهمیت تیم پناهندگان، گفت : این تیم روحیه اتحاد المپیکی را به بازیهای ما میآورد. ما خوشحالیم که تیم پناهندگان در بازیها حضور خواهند داشت. ماه پیش نیز ما دیدیم که چقدر حضور تیم پناهندگان در مسابقات قهرمانی جهان دوومیدانی موثر بود.