صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راشد آرمان برای بازی در لیگ «بیگ باش» انتخاب شد

راشد آرمان برای بازی در لیگ «بیگ باش»  انتخاب شد

تیم کریکت ایدلید سترایکرزِ استرالیایی اعلام کرده است که راشد آرمان بازیکن مشهور افغانستان در هفتمین دور مسابقات «بیگ باش» در ترکیب این تیم ظاهر میشود.
این تیم در صفحۀ تویتر رسمیاش نوشته است که گفتوگوهایش با راشد آرمان، بازیکن مستعد افغانستانی به پایان رسیده و در این دور مسابقات بیگ باش او را با خود دارند.
قرار است هفتمین دور مسابقات بیگ باش تا پایان ماه دسمبر سال روان به میزبانی استرالیا میان هشت تیم برگزار شود. با این حال راشد آرمان، یگانه بازیکن افغانستانیست که در تاریخ کریکت کشور در لیگهای بازرگانی بنگلهدیش، هندوستان، ویست اندیز و بیگ باش بازی میکند.
پاکستان نیز از او برای حضور در ترکیب تیم جوانان پشاور و بازی در سوپر لیگ دعوت کرد، اما به خاطر گرفتاریها در تیم ملی در این مسابقات حضور نیافت.
راشد آرمان هم از بازی در لیگ بیگ باش استرالیا خوشی میکند و میگوید که حضورش در این لیگ برای تمامی افغانستانیها افتخار است.
جیسن گلیسپی، مربی تیم ایدلید سترایکرز نیز جذب راشد آرمان را دستاورد بزرگی میخواند و میگوید که راشد آرمان جوان مستعد و بازیکن خوب کریکت افغانستان است. قرار است دور هفتم مسابقات 20آورهیی «بیگ باش» به تاریخ 19 ماه دسمبر سال روان آغاز شود که پس از 43 بازی به تاریخ 4 ماه فبروری به پایان میرسد. (سلام وطندار)