صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز مرحلۀ دوم لیگ شپکیزه؛ آرمان و عیساخیل تنها دو شانس دارند

آغاز مرحلۀ دوم لیگ شپکیزه؛ آرمان و عیساخیل تنها دو شانس دارند

دور پنجم لیگ شپکیزۀ افغانستان پس از رقابتهای دیدنی به مرحلۀ دوم رسید. تیم کریکت بند امیر با کپتانی راشد آرمان در دور پنجم لیگ شپکیزه در گروه خود مقام نخست و تیم مسعینک با کپتانی نبی عیساخیل مقام دوم را از آن خود کردند که این دو تیم برای رسیدن به دور نهایی مسابقات تنها 2 شانس دارند. اما تیمهای کابل بازان و بوست در دیدار حذفی برای رسیدن به مقام سوم به رقابت میپردازند. در ادامۀ این مسابقات امروز تیمهای بندامیر و مسعینک برای برگشت به بازی به رقابت میپردازند که پیروز میدان راهاش را برای رسیدن به مرحلۀ نهایی باز میکند و تیم بازنده به تاریخ 21 سپتمبر در دیداری برابر کابل بازان و بوست به میدان میرود.
قرار است دیدار نهای لیگ اشپکیزه به تاریخ 22 سپتمبر، روز جمعه برگزار شود.
در این مسابقات 6 تیم به نمایندهگی از حوزههای کشور اشتراک کردند که تیم دسپینغر بازان مقام پنجم و نهنگهای آمو مقام ششم را از آن خود کردند.