صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چالش بعدی رئال مادرید چیست؟

 چالش بعدی رئال مادرید چیست؟

رئال مادرید پس از رسیدن به رکورد سانتوس اکنون چالش بزرگتری پیش رو دارد.
به نقل از آس، تقریبا یک هفته است که از رکورد تاریخی سانتوس پله یعنی گلزنی در ۷۳ بازی پیاپی صحبت میشود که این رکورد در سال ۱۹۶1 تا ۱۹۶3 به ثبت رسید اما رکوردهای بهتری نیز وجود دارد. چالش بعدی رئال مادرید زینالدین زیدان پس از رسیدن به رکورد سانتوس سخت است و رسیدن به آن آسان نیست. ریورپلاته د مورنو در سالهای ۱۹۳6 تا ۱۹۳9توانست رکورد بینظیر گلزنی در ۹۶ بازی پیاپی را به ثبت برساند. تنها چند سال قبل از این که تیم بزرگ ارجنتینی به «لا ماکینا» تبدیل شود و بازیکنانی همچون مونیوس، مورنو، پدرنرا، لابرونا و لوستائو در آن بازی کنند، یک تیم افسانهای محسوب میشد. با این حال مانند سانتوس پله در جهان مشهور نبود چون در آن سالها نه کوپا لیبرتادورس و نه جام بین قارهیی برگزار نمیشد. ریو پلاته در این رقابتها عناوین زیادی کسب کرده است.
سه سال پیش از آن که لاماکنیا به وجود آید رویوپلاته با مورنو و پدرنرا توانست در ۹۶ بازی پیاپی گلزنی کند و رکوردی را به ثبت برساند که دست یابی به آن سخت باشد. «میوناریوس» ۷۲ پیروزی کسب کردند و ۱۳ بار برابر حریفانشان متوقف شدند.
 همچنین یازده بار شکست خوردند. بازیکنان ریورپلاته ۳۱۶ گل به ثمر رساندند و ۱۳۲ گل دریافت کردند. آنها در این مدت  ۶ جام قهرمانی را بالای سر بردند (جام طلایی ۱۹۳۶، جام قهرمانی ۱۹۳۶، جام آلدائو ۱۹۳۶، لیگ ۱۹۳۷ جام ایبارگورن ۱۹۳۷ و جام آلدائو ۱۹۳۷). خوسه مانوئل مورنو رهبر این تیم بود و بهترین بازیکن جهان در آن زمان محسوب میشد. او از ۹۶ بازی در ۹۱ دیدار به میدان رفت و توانست ۷۷ گل به ثمر برساند (یعنی تقریبا ۲۵ درصد گلهای ریوپلاته در ثبت این رکورد تاریخی).
البته یک رکورد ملی نیز وجود دارد که سائو پائولو برازیل به ثبت رساند. این تیم از مارچ ۱۹۳۰ تا اکتبر ۱۹۳۳ در ۸۲ بازی پایپی توانست حداقل یک گل به ثمر برساند. با این حال سائوپولو این رکورد را در رقابتهای قهرمانی پائولیستا و بازیهای ریو- سائوپائولو به ثبت رساند.