صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان به چین رفت

تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان  به چین رفت

تیم فوتبال ساحلی افغانستان برای حضور در رقابتهای فوتبال ساحلی که به میزبان چین برگزار میشود، روانۀ آن کشور شد. روحالله رستگار، سرمربی تیم فوتبال ساحلی افغانستان در گفتوگویی به سلاموطندار گفت، تیم 13 نفرۀ افغانستان دیروز به هدف حضور در مسابقات «جام جهانی فوتبال» روانۀ کشور چین شدند.
در این مسابقات در کنار تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان، تیم ملی فوتبال عمان، مالیزیا و چین اشتراک میکنند.
آقای رستگار میگوید، با در نظرداشت سطح بازی تیمهای مقابل آنان نیز بازیکنانی را برای حضور در این مسابقات انتخاب کردهاند که با دست پُر به کشور برگردند. بر بنیاد معلومات داده شده، تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان نخستین دیدارش را به تاریخ 10 نوامبر، بازی دوم را به تاریخ 11 نوامبر و سومین بازی را به تاریخ 12 نوامبر برگزار میکند.

این نخستینبار است که تیم ملی فوتبال افغانستان در یک رقابت چهار تیمی در چین اشتراک میکند و پیش از این هم در مسابقاتی به میزبانی مالیزیا و ویتنام درخشش خوبی داشتند. هماکنون تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در فهرست ردهبندی جهانی جایگاه 51، تیم ملی فوتبال چین جایگاه 43، مالزیا جایگاه 73 و عمان هم جایگاه 13 را دارد.