صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی اول شد

تیم وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی اول شد

تیم ملی وزنهبرداری مردان ایران با ۵ مدال طلا، ۳ نقره و ۶ برنز قهرمان رقابتهای جهانی کالیفرنیای آمریکا شد.
این اولین بار است که تیم ملی وزنهبرداری ایران به قهرمانی میرسد.
تیمهای کوریای جنوبی و ازبکستان به ترتیب دوم و سوم شدند.
حسن روحانی، رییسجمهوری ایران، این پیروزی را تبریک گفته است.
آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران در پیامی هم از تیم وزنهبرداری ایران تشکر کرده هم علیرضا کریمی، کشتیگیر ایرانی را ستوده است.
علیرضا کریمی بیش از ده روز پیش برای خودداری از تقابل با ورزشکار اسرائیلی «مجبور به باخت» شد.
رهبر ایران در پیام خود گفته است: از پهلوان سرافراز کشورمان که نماد عزت ایرانیان شد از صمیم دل قدردانی مینمایم.
در روز آخر مسابقات در شهر آناهیم در ایالت کالیفرنیا، علی حسینی و بهداد سلیمی، وزنهبرداران فوق سنگین با بیش از ۱۰۵ کیلوگرم در حرکتهای یک ضرب و دو ضرب چند مدال نقره و برنز گرفتند.
علی حسینی در حرکت یک ضرب با ثبت وزنه ۲۰۳ کیلویی به مدال برنز رسید و در حرکت دو ضرب در مجموع با ۴۵۴ کیلو به مدال نقره دست یافت.
بهداد سلیمی، در حرکت یک ضرب ۲۱۱ کیلویی مدال نقره گرفت و در حرکت دو ضرب با بلندکردن مجموعا ۴۵۳ کیلوگرم توانست مدال برنز را به دست آورد.
پر مدالترین ورزشکار ایرانی در مسابقات جهانی وزنهبرداری آمریکا سهراب مرادی است که با به دست آوردن سه مدال طلا دو حد نصاب جدید جهانی هم ثبت کرده است.
سهراب مرادی رکورد ۲۳۳ کیلوگرم دو ضرب دو دنیا را یک کیلو افزایش داد. رکورد قبلی در اختیار شیمون کولسکی از پولند بود.
علی هاشمی هم در دسته سنگین وزن یا ۱۰۵ کیلوگرم مدال طلای یک ضرب و نشان برنز دو ضرب را به دست آورده است.