صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راشد خان در بازی‌‌های ۲۰ دور کریکت دومین توپ‌انداز برتر جهان شد

راشد خان در بازی‌‌های ۲۰ دور کریکت  دومین توپ‌انداز برتر  جهان شد

راشد خان، بازیکن کریکت کشور در تازهترین ردهبندی شورای جهانی کریکت (آیسیسی) در بخش بازیهای ۲۰ دور دومین توپانداز برتر جهان شناخته شده است.
به نقل از بی بی سی، در میان صد توپانداز برتر جهان در بخش بازیهای ۲۰ دور، راشد خان با کسب ۷۱۸ امتیاز توانسته دوم شود. عماد وسیم، توپانداز پاکستانی در این رده بندی با تفاوت تنها یک امتیاز در جایگاه اول قرار دارد.
حمزه هوتک و محمد نبی، دو بازیکن دیگر کشورمان هم در این رده بندی به ترتیب سیزدهم و نوزدهم معرفی شده اند.
جایگاه سوم در این رده بندی از آن جسپریت بومرا، بازیکن هندی شده است.
شورای جهانی کریکت هر شش ماه در بخشهای مختلف کریکت ردهبندی ارائه میکند.
راشد سه روز پیش در یک بازی لیگ برتر کریکت استرالیا هم به عنوان بازیکن برتر شناخته شد.
راشد خان که ۱۹ سال دارد و عضو تیم ملی کریکت کشور است، چند ماه پیش بازی افغانستان مقابل ویستاندیز هفت بازیکن تیم حریف را در حالی که تنها ۱۸ دوش گرفته بودند، حذف کرد.
او پس از آن بازی جایگاه چهارمین توپانداز برتر جهان در بازیهای یکروزه بیناللملی را کسب کرده بود.