صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

با پشت سرگذاشتن کوتینیو و مارسلو نیمار بهترین بازیکن برازیلی در اروپا شد

با پشت سرگذاشتن کوتینیو و مارسلو نیمار بهترین بازیکن برازیلی در اروپا شد

ستاره برازیلی پاری سن ژرمن در نظرسنجی آس به عنوان بهترین بازیکن برازیلی شاغل در فوتبال اروپا در سال ۲۰۱۷ انتخاب شد.
به نقل از آس، نیمار در سال ۲۰۱۷ گرانترین انتقال تاریخ فوتبال جهان را به نام خود به ثبت رساند و تصمیم گرفت که بارسلونا را به مقصد پاری سن ژرمن ترک کند.
نیمار در نظرسنجی که روزنامه آس اسپانیا در بین روزنامه نگاران در خارج از برازیل و همچنین بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال برازیل و هواداران این تیم در تمام جهان انجام داد به عنوان بهترین بازیکن برازیلی که در خارج از این کشور در حال فوتبال است انتخاب شد.
این برای سومینبار در چهار سال اخیر است که نیمار چنین عنوانی را به دست می آورد. این بازیکن سرشناس در سالهای ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و۲۰۱۷) این عنوان را به دست آورد. این در حالی است که کوتینیو در سال ۲۰۱۶ موفق به کسب این عنوان شد.
در این نظرسنجی نیمار ۲۷.۷۱ درصد آراء را به دست آورد. این در حالی است که  کوتینیو ۱۶.۶۴ درصد آراء را کسب کرد و مارسلو و پائولینیو هم به ترتیب در ردههای سوم و چهارم جای گرفتند.