صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قهرمانی گالمارینی در جام جهانی اسکی پارالل

قهرمانی گالمارینی  در جام جهانی  اسکی پارالل

در آغاز جام جهانی اسکی آلپاین در سال ۲۰۱۸ اسکی باز سوئیسی به عنوان قهرمانی رقابتهای اسکی پارالل مردان در اتریش دست یافت.
در آغاز جام جهانی اسکی آلپاین در سال ۲۰۱۸ رقابتهای اسکی پارالل در دو بخش زنان و مردان در پیست لاکنهوف اتریش انجام شد و نفرات برتر معرفی شدند.
در بخش مردان، نوین گالمارینی ۳۱ ساله از سوئیس موفق شد بالاتر از دیگر رقبا به عنوان قهرمانی برسد. پس از او راک مارگوک از جمهوری چک در جایگاه دوم ایستاد و الکساندر پایر از اتریش به سومی بسنده کرد.
در بخش زنان، ایسترلجکا از جمهوری چک بر سکوی نخست ایستاد. جولیا دو مویتس از اتریش نایب قهرمان شد و لادیناجنی از سوئیس در رده سوم قرار گرفت.