صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راشد آریا بهترین بازیکن سال شد

راشد آریا بهترین بازیکن سال شد

فدراسیون جهانی کریکت با نشر اعلامیهیی بهترین بازیکنان سال 2017 میلادی را به گونۀ رسمی اعلام کرد که افغانستان نیز شامل این فهرست قرار دارد.
به نقل از سلام وطندار، راشد آرمان، عضو تیم ملی کریکت افغانستان جایزۀ بهترین بازیکن کشورهای ردۀ دوم جهان را از آن خود کرد.
گفتنیست که در کنار  راشد آرمان، کیل کویتزر از اسکاتلند، ویلیم پورتلفیلد، کاپیتان تیم ملی کریکت ایرلند نیز نامزد این جایزه بودند که با درخشش خوب تیم ملی کریکت افغانستان در سال 2017 میلادی و بازیهای توفانی راشد آرمان، این جایزه به افغانستان رسید.
راشد آرمان، سال پیش در کنار بازی در تیم ملی کریکت افغانستان در سه لیگ بزرگ بازرگانی نیز بازی کرده است.
راشد آرمان که اکنون به گوگل ماستر مشهور است در سال 2017 میلادی با 60 ویکت و درخشش خوبش در مسابقات 50آوره، بهترین کارنامه را برای خودش به ثبت رسانده است.
پیش از این حمید حسن، نوروز منگل، دولت زدران و شهزاده محمدی نامزد جایزۀ بهترین بازیکن سال کشورهای ردۀ دوم بودند، اما در این مدت تنها شهزاد محمدی در سال 2016 میلادی این جایزه را به دست آورده بود.