صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم زیر نوزده ‌سال کشور در برابر ایرلند تن به شکست داد

تیم زیر نوزده ‌سال کشور در برابر ایرلند تن به شکست داد

تیم ملی زیر نوزده سال کشور در سومین بازی یک روزشان در برابر تیم زیر نوزده سال آیرلند در زیلاند جدید شکست خوردند.
به نقل از طلوع نیوز، تیم زیر نوزده سال کشور در سومین بازی آنان در رقابتهای جام جهانی کرکت زیر نوزده سال در برابر ایرلند تن به شکست داد اما این کار افغانستان را از رفتن به دور بعدی این رقابتها باز نداشت.
در این دیدار، نخست بازی را در بخش توپ زنی ملی پوشان زیر نوزده سال ایرلند آغاز کردند و توانستند در پنجاه آور بازی با از دست دادن هشت بازیکن ۲۲۵ دوش را انجام دهند.
در بخش توپ زنی برای تیم ملی زیر نوزده سال ایرلند توکر خوب درخشید و توانست ۳۶ دوش را به سود تیم خود انجام دهد.
در مقابل در بخش توپ انداختن برای تیم ملی زیر نوزده سال کرکت کشور قیس احمد و وفادار مهمند خوب درخشیدند و هرکدام توانستند سه سه بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون کنند.
درمجموع ملی پوشان کشور در آخرین آور بازی با از دست دادن تمامی بازیکنان شان توانستند ۲۲۱ دوش انجام دهند که در بخش توپ زنی برای تیم ملی زیر نوزده سال کرکت کشور بهیر محبوب خوب درخشید وتوانست ۳۴ دوش را به سود تیم خود انجام دهد درمقابل دربخشی توپ اندختن برای تیم ملی زیر نوزده سال ایرلیند نیز توکر خوب درخشید وتوانست سه بازیکن حریف را ازمیدان بازی بیرون نمایید.
درپایان این دیدار توکر از تیم ملی آیرلیند با درخشش در بخشی توپ انداختن و توپ زنی از سوی کادری فنی برگذاری این رقابتها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد.
پیش از این در دو بازی در تیم زیر نوزده سال کشور توانسته بود پاکستان و سریلانکا را شکست بدهند.
افغانستان در جام جهانی ۲۰۱۶ میلادی همچنان برندۀ مرحله نهایی آن دور بازی ها شده بود که راشدخان، یکی از اعضای کلیدی این تیم بود.
پس از سال های ۲۰۰۲ و  ۲۰۱۰ میلادی این سومین بار است که رقابت های جام جهانی کرکت زیر نوزده سال در زیلاند جدید برگزار می شوند.
پیش از این پاکستان یکی از بهترین تیم های جام جهانی کرکت زیر نوزده سال بود.