صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان با زیلاند نو درجام جهانی زیر ۱۹ سال کرکت بازی خواهد کرد

افغانستان با زیلاند نو درجام جهانی زیر ۱۹ سال کرکت بازی خواهد کرد

افغانستان، پس از شکست روز شنبه در آخرین دیدار مرحلۀ گروهی در برابر ایرلند، قرار است در مرحلۀ یک چهارم نهایی رقابتها، در برابر زیلاند نو، به رقابت بپردازد.
به نقل از طلوع نیوز، قرار است تیم ملی کرکت زیر ۱۹ سال کشور، در مرحلۀ یک چهارم نهایی رقابتهای جام جهانی کرکت زیر ۱۹ که در زیلاند نو برگزار میشود با میزبان این رقابتها، بازی کند.
این در حالی است که افغانستان، پاکستان و سریلانکا را در گروه «دی» شکست داده بود، اما در آخرین دیدار گروهی در برابر ایرلند، شکست خورد.
در همینحال، زیلاند نو در گروه «ای» رقابتاش را بهپایان رسانده بود و صدر نشین این گروه است.
قرار است افغانستان و زیلاند نو بامداد چهارشنبه با هم دیدارد کنند.
در ادامۀ این رقابتها، انگلستان و ویستاندیس، بهترتیب کانادا و کنیا را شکست داده بودند.