صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رقابت‎های زمستانی فوتبال ساحلی کشور با چهار دیدار پی‎گیری شدند

رقابت‎های زمستانی فوتبال ساحلی کشور با چهار دیدار پی‎گیری شدند

در این دور از پیکارها ده تیم از لیگ برتر، لیگ دسته یک و دسته دوم در دو گروه پنج تیمی  برای ده روز با هم رقابت خواهند کرد.
به نقل از طلوع نیوز، در ادامۀ رقابت ‏های زمستانی فوتبال ساحلی، روز شنبه، چهار دیدار برگزار شد.
در مهم ترین دیدار این بازی‏ ها تیم اردو - که ترکیبی از تیم ملی را با خود دارد، توانست با حساب پُر گُل ۲۰ بر ۴، جوانان همدرد را شکست بدهد، امید افغان ۳- هیچ ولیعصر را مغلوب کرد، مرادخانی ۹-۴ جوانان متحد را در هم کوبید و دیدار تیم های قوای مرکز و پرورشگاه با حساب ۳- هیچ به نفع تیم قوای مرکز به پایان رسید.
در این دور از پیکارها ده تیم از لیگ برتر، لیگ دسته یک و دسته دوم در دو گروه پنج تیمی  برای ده روز با هم رقابت خواهند کرد. هدف از برگزاری این رقابت ها معیاری ساختن لیگ فوتبال ساحلی و انتخاب چهره های برتر به تیم ملی فوتبال ساحلی کشور گفته شده است.