صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عباس کریمی مدال طلای رقابت‌های پارا شنای آمریکا را گرفت

عباس کریمی مدال طلای  رقابت‌های پارا شنای آمریکا را گرفت

عباس کریمی، شناگر معلول افغانستان به روز جمعه (۳۱ حمل) در مسابقات جهانی «پارا شنا» در ایالت ایندیاناپلیس امریکا، در کلاس کرال پشت ۵۰متر، بهمقام نخست دست یافت و مدال طلا گرفت.
قاسم حمیدی، رییس فدراسیون شنای افغانستان میگوید این شناگر ۱۸سالۀ کشور قرار است پس از چاشت روز شنبه نیز در یک رقابت ۱۰۰ متری کرال، شرکت کند.
عباس کریمی، پیش از این نیز از رقابتهای پارا شنا در امریکا، دو مدال طلا گرفته بود.
او در سال ۲۰۱۳ نیز از رقابتهای شنای معلولان در ترکیه صاحب مدال طلا شده بود.
قرار است عباس کریمی، فردا در ادامۀ این رقابتها در کلاسهای ۵۰ متر پروانه و ۱۰۰ متر پروانه و ۱۰۰ متر کرال به رقابت بپردازد.