صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اعلام فهرست بازیکنان هند برای رویارویی با تیم کرکت افغانستان

اعلام فهرست بازیکنان هند برای رویارویی با تیم کرکت افغانستان

بورد کرکت هند فهرست بازیکنان دعوتشده برای بازی تاریخی «تست» در برابر ملیپوشان کرکت افغانستان را اعلام کرد.
 این دیدار تست به تاریخ ۲۴ ماه جوزا سال روان خورشیدی در ایالت بنگلور هند برگزار میشود.
در این فهرست بهجای ویرات کوهلی کپیتان تیم ملی هند که در آن زمان در انگلستان سرگرم بازی خواهد بود، اجینگی ریهانی، کپیتانی تیم ملی هند را بهدوش خواهد داشت.
در فهرست اعلامشده تیم ملی هند برای بازی با افغانستان، شکیر داهوان، مرالی ویجی و لوکیش راهول، بهحیث بازیکنان آغازگر، پوجارا و کرن نایر، به صفت بازیکنان میانه، ساها بهحیث ویکت کیپر، رویندرا جدیجا و هاردینک پاندیا، بهحیث الروندران، اشوین و یادیف بهحیث توپاندازان آرام و محمد شامی، شرما و تاکور بهحیث توپاندازان سریع اعلام شدهاست.
این درحالی است که تیم ملی کرکت کشور که در حال حاضر در هند سرگرم تمرینات است و معلوم نیست که بورد کرکت افغانستان برای این دیدار تاریخی چیزمان فهرست بازیکنان دعوتشده به ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان را برای رویارویی با تیم ملی هند را اعلام میکند.