صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صلاح بهترین بازیکن لیگ برتر انگلیس شد

صلاح بهترین بازیکن لیگ برتر انگلیس شد

مهاجم مصري باشگاه ليورپول توانست عنوان بهترين بازيکن ليگ جزيره را از ديد اتحاديه ليگ برتر انگلستان کسب کند.
با انتخاب اتحاديه ليگ جزيره، محمد صلاح، مهاجم مصري باشگاه ليورپول به عنوان بهترين بازيکن فصل ليگ جزيره انتخاب شد.
پيش از اين صلاح توانسته بود جوايزي همچون بهترين بازيکن ليگ جزيره از ديد هواداران، بهترين بازيکن فصل باشگاه ليورپول و همچنين خريد برتر اين باشگاه را کسب کند.
همچنين صلاح با 31 گل زده در آستانه «آقاي گلي» ليگ جزيره نيز قرار دارد.