صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جشنوارۀ سالانۀ فوتبال پایه در کابل برگزار شد

جشنوارۀ سالانۀ فوتبال پایه در کابل برگزار شد

فدراسیون فوتبال افغانستان، روز دوشنبه، جشنوارۀ سالانۀ فوتبال پایه را در میدان سبز کابل برگزار کرد.
در این جشنواره، نزدیک به ۱۷۰فوتبالیست زیر سن دوازده سال شرکت کرده بودند و با اجرای نمایشهای فوتبالی، از روز آسیایی فوتبال پایه در کابل، بزرگداشت کردند.
هدف از برگزاری این برنامه، انتخاب چهره های برتر به تیم ملی فوتبال رده سنی و ارتقاع ظرفیت بازیکنان گفته شده است.
پیش از برگزاری این جشنواره، برای ۳۲مربی جهت بهتر برگزار شدن این جشنواره، کارگاه آموزشی دو روزه از سوی فدراسیون فوتبال کشور براه انداخته شده بود.
این در حالی است که در سال ۲۰۱۳، افغانستان لقب بهترین فدراسیون فوتبال آسیایی را از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا گرفته بود.