صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۹ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازی‌های لیگ برتر فوتبال دوازده سالان کابل آغاز شدند

بازی‌های لیگ برتر فوتبال دوازده سالان کابل آغاز شدند

قرار است در پایان این رقابتها، تیم قهرمان این لیگ جواز حضور در جام قهرمانان افغانستان را که میان هشت زون برگزار میگردد، دریافت کند.
بازیهای لیگ برتر فوتبال جوانان دوازده سال شهر کابل، روز پنجشنبه به گونۀ رسمی در فدراسیون فوتبال کشور آغاز شدند.
در بازیهای این دور، ۹تیم از باشگاههای مختلف شهر کابل برای چهار ماه با هم به رقابت خواهند پرداخت و در پایان، تیم قهرمان این لیگ جواز حضور در جام قهرمانان افغانستان را بدست خواهد آورد.
مسؤولان برگزار کنندۀ این لیگ، میگویند که این لیگ را به هدف گزینس چهرههای برتر به تیم ملی زیر دوازده سال فوتبال کشور راه اندازی کرده اند.
وحید الله واحدی در این باره گفت: «برای بازیکنان تیمهای زیر سن، معمولأ انگیزه زیاد است برای بازی فوتبال - که بتوانند خود شان را ثابت کنند.»
در همین حال، ورزشکارانی که در این بازیها حضور دارند، سطح این مسابقات را بالا میدانند و برگزاری چنین مسابقات را برای رشد مهارتهای فنی شان اثرگذار میگویند.
سیر، یکی از این وزرشکاران بیان داشت: «این مسابقات برای بازیکنان بسیار تاثیر دارد؛ از این طریق بازیکنان میتوانند به تیم ملی راه پیدا کنند.»
مهدی، فوتبالیست دیگر نیز افزود: «فدراسیون فوتبال باید این طور لیگها را زیاد برگزار کند که برای بازیکنان بسیار مفید است.»
قرار است در پایان این رقابتها، تیم قهرمان این لیگ جواز حضور در جام قهرمانان افغانستان را که میان هشت زون برگزار میگردد، دریافت کند.