صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم کرکت الف کشور در یک بازی تمرینی بنگله‎دیش را شکست داد

تیم کرکت الف کشور در یک بازی تمرینی بنگله‎دیش را شکست داد

این در حالی است که تیم ملی کرکت کشور، امشب در نخستین دیدار بیست آورۀ خود مقابل تیم ملی کرکت بنگله دیش بخت آزمایی کند.
در آستانۀ بازی بیست آورۀ تیم ملی کرکت افغانستان مقابل بنگله دیش، بازی کنان تیم الف کرکت کشور روزجمعه در یک بازی تمرینی، تیم ملی کرکت  بنگله دیش را شکست دادند.
در این دیدار، کرکت بازان تیم ملی کرکت بنگله دیش در بیست آور بازی، ۱۴۶دوش را برای تیم کرکت افغانستان هدف کرده بودند.
بازی ‎‌کنان افغانستان اما این هدف را در آور ۱۸بازی پوره بسازند و برندۀ این دیدار شوند.
این در حالی است که تیم ملی کرکت کشور، امشب در نخستین دیدار بیست آورۀ خود مقابل تیم ملی کرکت بنگله دیش بخت آزمایی کند.
تیم ملی کرکت کشور، تا حال یک دیدار بیست آوره مقابل تیم ملی کرکت بنگله دیش انجام داده که در آن شکست خورده است.