صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انوش دستگیر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان شد

انوش دستگیر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان شد

فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرده که انوش دستگیر، کمکمربی سابق تیم ملی فوتبال افغانستنان دیروز (سهشنبه ۱۹ سرطان/تیر) به عنوان سرمربی جدید تیم ملی فوتبال افغانستان انتخابات شد.
این فدراسیون با آقای دستگیر قرارداد دو ساله برای سرمربیگری رهبری تیم ملی فوتبال افغانستان امضا کرده است. وی پس از اوتو فیستر، سرمربی سابق تیم ملی افغانستان به عنوان سرمربی موقت تیم ملی انتخاب شده است.
آقای دستگیر در مراسم معرفیاش از ایجاد تیم دوم ملی فوتبال افغانستان صحبت کرد و گفت که بازیکنان آن را فوتبالیستهای داخلی تشکیل میدهند.
او در سال ۲۰۱۶ نیز به مدت یک سال در رقابتهای انتخابی جام ملتهای آسیا به عنوان دستیار اوتو فیستر، در تیم ملی فوتبال افغانستان فعالیت داشت.
قرار است تمرینات آمادهسازی این تیم زیر نظر انوش دستگیر در کابل آغاز شود.