صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قهرمانی مهاجران در جام جهانی ۲۰۱۸

قهرمانی مهاجران در جام جهانی ۲۰۱۸

پیروزی تیم ملی فوتبال فرانسه در جام جهانی ۲۰۱۸ با وجود تعداد زیادی بازیکن آفریقایی تبار در ترکیب این تیم توجه مخاطبان را به تاثیر مهاجرت در یک کشور اروپایی جلب کرده است. این تاثیر این بار مثبت به نظر میرسد.
به نقل از CNN ، پیروزی تیم فوتبال فرانسه مقابل کرواسی در فینال جام جهانی ۲۰۱۸ میتواند موفقیتی برای جامعه مهاجران نیز به حساب بیاید. تیم ملی فوتبال فرانسه بیش از ۱۵ بازیکن مهاجر آفریقاییتبار دارد که در موفقیت این تیم نقش بهسزایی داشتهاند. یکی از این بازیکنان کلیان امباپه ۱۹ ساله است که از ستارگان تیم فرانسه در این جام بود. این بازیکن از مادری مراکشی و پدری کامرونی متولد شده است. در دو ده اخیر آشوبهای زیادی در جامعه فرانسه علیه مهاجران صورت گرفته است.
موقعیتهای اقتصادی، بحث بر سر عدالت، خشونت و مسائل مربوط به نژادپرستی در سالهای اخیر باعث شده است که مسالهی مهاجرت به یک معضل تبدیل شود و این سوال مطرح شود که چه کسی شایستگی گرفتن ملیت کشور دیگر را دارد. مهاجران آفریقایی و سیاهپوست در فرانسه کمتر حقوق میگیرند و در شرایط پرخطرتری کار میکنند.
پیشرفت تیم فرانسه که شامل آفریقاییهای زیادی میشود میتواند به مهاجران در مسیر طولانی و سختی که پیشرو دارند کمک کند.
در شرایطی که در سراسر جهان اوضاع علیه مهاجران است و با روی کارآمدن ترامپ مهاجرت به کشورهای آمریکایی و اروپایی سختتر شده است.
پیروزی فرانسه در جام جهانی میتواند نگاههای مثبت را به مهاجرت افزایش دهد. برای بسیاری از هواداران فوتبال در سراسر جهان این آفریقا بود که قهرمان جام جهانی شد. ترکیب تیم فرانسه پاسخ محکمی به دیوار کشیدن بین ملتها است.
همچنین اتفاقات دیگر نمیتواند وانمود کرد که مهاجران در کشورهای مقصد شهروندان سطح پایینی هستند که فرصتی برای رشد و موفقیت ندارند.