صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۱۵ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم فوتبال ۱۵سال برای حضور در رقابت‌های مرکز آسیا به ازبیکستان رفت

تیم فوتبال ۱۵سال  برای حضور در رقابت‌های مرکز آسیا به ازبیکستان رفت

محمد رضا محمدی، حلیم آقا شیرزاد و محمد شریف سروری، سه داور بین المللی فوتبال کشور که در این سفر تیم ملی فوتبال پانزده سال را همراهی میکنند قرار است این رقابتها را قضاوت کنند.
اعضای تیم ملی فوتبال پانزده سال کشور همراه با سه داور بین المللی فوتبال افغانستان، به منظور شرکت در دومین دور رقابتهای مرکز آسیا، روز پنجشنبه(۲۸سرطان) راهی ازبیکستان شدند.
تیم ملی فوتبال پانزده سال افغانستان سال گذشته در نخستین دور مسابقات مرکز آسیا، مقام اول این رقابتها را کسب کرده بود.
محمد رضا محمدی، حلیم آقا شیرزاد و محمد شریف سروری، سه داور بین المللی فوتبال کشور که در این سفر تیم ملی فوتبال پانزده سال را همراهی میکنند قرار است این رقابتها را قضاوت کنند.
وحید وحیدی، مربی تیم ملی پانزده سال، میگوید: «این یک فرصت است که ما بتوانیم تجربههای خوب کسب نمایم؛ ما سال پار در این رقابتها قهرمان شدیم و امسال نیز از آمادهگی خوب برای این رقابتها داریم و امیدارهستیم نتیجۀ خوب کسب نماییم.»
قرار است رقابتهای مرکز آسیا، به روز یکشنبۀ هفتۀ آینده با شرکت شش تیم با میزبانی ازبیکستان آغاز شوند.
ملی پوشان کشور، در نخستین دیدار این رقابتها در برابر تاجیکستان به میدان می روند و سپس به ترتیب با تیمهای قرقیزستان، ایران، ترکمنستان و ازبیکستان بخت آزمایی خواهند کرد.