صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم فوتبال ۱۵سال در نخستین بازی رقابت‌های کفا به تاجیکستان باخت

تیم فوتبال ۱۵سال در نخستین بازی رقابت‌های کفا به تاجیکستان باخت

قرار است ملي پوشان فوتبال پانزده سال کشور، فردا در دومين ديدارش به مصاف قرقيزستان بروند.
تيم ملي فوتبال پانزده سال کشور، نخستين ديدارش را در رقابتهاي جام مرکز آسيا (کفا) با حساب 3-0 به تيم ملي فوتبال پانزده سال تاجيکستان واگذار کرد.
رقابتهاي جام مرکز آسيا، با حضور شش کشور از مرکز آسيا به ميزباني کشور ازبيکستان برگزار گرديده است.
قرار است ملي پوشان فوتبال پانزده سال کشور، فردا در دومين ديدارش به مصاف قرقيزستان بروند.
اين در حالي است که ملي پوشان فوتبال پانزده سال کشور، در اولين دور اين رقابتها که سال پيش برگزار گريده بود، قهرماني اين رقابتها شده بودند.
در اين رقابتها، براي نخستين بار سه داور بين المللي کشور براي قضاوت اين بازيها نيز حضور دارند.