صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم فوتبال ۱۵ سال کشور قرغزستان را در رقابت‌های آسیایی شکست داد

تیم فوتبال ۱۵ سال کشور قرغزستان را در رقابت‌های آسیایی شکست داد

ملی پوشان فوتبال کشور در دومین دیدار شان در رقابتهای جام مرکز آسیا، قرغزستان را شکست دادند.
تیم ملی فوتبال ۱۵سال کشور در دومین دیداراش در رقابت های جام مرکز آسیا یا کفا که در شهر تاشکند ازبیکستان برگزار شدهاست، با حساب ۲-۱ قرغزستان را، شکست داد.
این درحالیاست که ملی پوشان فوتبال ۱۵سال افغانستان نخستین دیدارش را در برابر تاجیکستان، واگذار کرده بود.
قرار است ملی پوشان کشور در سومین دیدار شان شام پنجشنبه با ایران، دیدار کند.
این رقابتها با حضور افغانستان، ایران، ازبیکستان، تاجیکستان، قرغزستان و ترکمنستان کشور از مرکز آسیا به میزبانی کشور ازبیکستان از روزیکشنبه آغاز شد و قرار است تا پنج روز دیگر، ادامه یابد.