صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیمار: گاهی اوقات تمارض می‌کنم

نیمار: گاهی اوقات تمارض می‌کنم

مهاجم پاری سن ژرمن اعتراف کرد که گاهی اوقات تمارض میکند.
به نقل از آس، نیمار پس از حذف تیم ملی برازیل در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با شکست مقابل بلجیم روزهای سختی را سپری کرد اما اکنون به نظر میرسد این دوران را پشت سر گذاشته است. مهاجم پاری سن ژرمن در صفحه خود، ویدیویی منتشر کرد و در آن به تمارض کردنش اعتراف کرد. بازیکن برازیلی گفت : شما تصور میکنید من تمارض میکنم. گاهی اوقات این کار را میکنم اما در زمین به شدت اذیت میشوم.
نیمار در ادامه به سکوتش مقابل رسانهها پس از شکستها اشاره کرد و گفت : زمانی که بدون انجام مصاحبه زمین را ترک میکنم به این خاطر نیست که من تنها خواهان پیروزی هستم. به این دلیل است که هنوز یاد نگرفتهام شما را ناامید کنم. زمانی که این رفتار، نامناسب تلقی میشود به این خاطر نیست که یاد نگرفتهام با شکست مواجه شوم.
ستاره برازیلی درباره کنار آمدن با انتقادات اظهار کرد: هنوز کودک درونم زنده است. گاهی اوقات مورد پسند دیگران واقع میشود و گاهی اوقات عصبانیت آنها را برمیانگیزد. جنگ من برای حفظ کودک درونم است اما درون خودم و نه در زمین بازی. شما فکر میکنید من بیش از حد زمین میخورم اما در حقیقت من به زمین نمیافتم، فرو میریزم. هر ضربهای که به پای عمل شده من میخورد باعث میشود درد زیادی را تحمل میکنم.
مهاجم برازیلی پس از حذف از جام جهانی در شبکههای اجتماعی فعالیت چندانی نداشت اما اکنون مشتاق بازگشت به میادین است. او در این باره گفت : در پذیرفتن انتقادات تاخیر داشتم. در دیدن خودم در آینه تاخیر کردم تا خودم را به عنوان یک فرد جدید ببینم اما اکنون در این جا با صورتی پاک و سینهای صاف حضور دارم. من سقوط کردم اما تنها با سقوط کردن میتوان برخاست. میتوانند به من سنگ بیندازند یا این سنگها را به بیرون پرتاب کنند و من را برای سرپا ماندن کمک کنند چون زمانی که من سرپا هستم، همه برازیل به همراه من برخاسته است.