صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۱۱ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دردسرساز شدن اعترافات اخیر نیمار

دردسرساز شدن اعترافات اخیر نیمار

اعترافهای مهاجم برازیلی از طریق یک ویدئوی تبلیغاتی با انتقادهای زیادی همراه شد.
به نقل از آس، نیمار یکشنبه شب همه را با منتشر کردن ویدئویی درباره روزهای پس از حذف از جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، شگفتزده کرد. این ویدئو در واقع تبلیغ یک برند بود. در این تبلیغ ۹۰ ثانیهای میتوان تصویر و صدای مهاجم برازیلی را مشاهده کرد که به تماریضهایش اعتراف میکند و به خاطر این که پس از شکستهایش توضیحی ندارد عذرخواهی میکند.
بازیکن پاریسن ژرمن در این ویدئو میگوید: «زمانی که پس از شکستها مصاحبه نمیکنم به این خاطر نیست که خواهان پیروزی هستم بلکه به این دلیل است که یاد نگرفتهام شما را ناامید کنم. زمانی که مانند یک بچه لوس عمل می کنم به این خاطر نیست که روبهرو شدن با شکست را یاد نگرفتهام.»
با این حال این تصویر پاک، تاثیر مثبتی روی جامعه، آن برند، مدیر برنامه و خود بازیکن نداشت. نیمار پس از منتشر کردن این ویدئو در تویئترش مورد انتقاد قرار گرفت و این برای نخستین بار نیست که چنین اتفاقی رخ میدهد. دقایقی بعد از انتشار این ویدئو تصاویری در شبکههای اجتماعی پخش شد که به تمسخر مهاجم برازیلی پرداخته بودند.
رسانه UOL اعلام کرد که نزدیکان این بازیکن مانند مدیر برنامهاش متوجه اشتباهش شدند. آنها میدانند در یک ماه اخیر چهره نیمار در جهان بد منعکس شده است و این اتفاق شرایط را بدتر میکند.
متن منتشر شده در تلویزیون و شبکههای اجتماعی طی دو هفته توسط این برند، مدیر برنامه و نیمار نوشته شده بود. مهاجم برازیلی که در تعطیلات به سر میبرد نظرش را درباره خطاهای دریافت شده در جام جهانی روسیه اعلام کرد و متن ویرایش شده قرار بود چهره نیمار را نشان دهد. پس از ویرایش متن، نیمار و پدرش آن را خوب دانستند.
واکنش مادر نیمار به انتقادها
پیامها نسبت به این اتفاق در مجموع منفی بودند اما برخی از افراد در شبکههای اجتماعی به این تصمیم احترام گذاشتند و بعضی دیگر با اظهارات خود باعث آزار نزدیکان نیمار شدند. مادر نیمار در اینستاگرام خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و ناراحتی خود را از شنیدن این اظهارات ابراز کرد. او نوشت: «اغلب پدر و مادرها زمانی که فرزندشان صحبت میکند ناراحت میشوند، به خصوص که هنوز او را نشناختهاند. مردم نام نیمار را میشناسند اما از شخصیت او شناختی ندارند. من همیشه او را تحسین میکنم و با تمام احترام میگویم اظهارات منتقدان او را به زمین نخواهند زد. نیمار من تو را دوست دارم و همیشه در کنارت خواهم بود.»
رسانهها
رسانهها در مجموع نیز عملکرد تبلیغاتی نیمار را خوب ندانستند و معتقدند این اعتراف روی حرفهاش تاثیر خواهد گذاشت. آنها بر این باورند که اگر در یک مصاحبه این اتفاق رخ میداد برای نیمار بهتر بود.