صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیمکت لیگ‌های بزرگ اروپایی در قبضه اسپانیایی‌ها و ایتالیایی‌ها

نیمکت لیگ‌های بزرگ اروپایی در قبضه  اسپانیایی‌ها و ایتالیایی‌ها

اغلب سرمربیان پنج لیگ برتر اروپایی در فصل ۱۹-۲۰۱۸ اسپانیایی و ایتالیایی هستند.
به نقل از آس، حضور سرمربیان ملی در لیگهای بزرگ اروپایی به جز لیگ برتر انگلیس در فصل پیش رو قابل توجه است. تنها پنج بریتانیایی در این فصل در لیگ خود هدایت تیم هایشان را بر عهده خواهند گرفت. در مقابل در سری A از ۲۰ سرمربی ۱۹ نفر ملیتی ایتالیایی دارند. از طرفی در لالیگا  ۱۵ سرمربی اسپانیایی و پنج ارجنتینی حضور دارند.
اسپانیا، آلمان و فرانسه یک آمار مشابه در این زمینه دارند و ۸۰ درصد سرمربیانشان وطنی است اما انگلیس و ایتالیا در جهت مخالف آنها قرار دارند.
در لیگ برتر انگلیس ۱۱ سرمربی با ملیت متفاوت دیده میشوند و ۷۵ درصدشان خارجی هستند. تنها پنج سرمربی بریتانیایی (چهار انگلیسی و یک ولزی) در مقابل ۱۵ مربی خارجی حضور دارند. ۶ نفر از آن ها اسپانیایی زبان هستند (چهار اسپانیایی، یک چیلیایی و یک ارجنتینی). همچنین سه سرمربی پرتگالی، دو آلمانی، یک فرانسوی، یک ایرلندی، یک ایتالیایی و یک صربستانی هدایت تیمهای انگلیسی را بر عهده دارند.
در مقابل در سری A تقریبا همه سرمربیها ایتالیایی هستند که این آمار نشان میدهد در این کشور به مربیان وطنی بیش از دیگران اعتماد دارند. تنها تیمی که سرمربی خارجی دارد اودینزه است و خولیو ولاسکس اسپانیایی هدایت این تیم را بر عهده دارد.
در بوندسلیگا ۶ ملیت حضور دارند. ۱۳ سرمربی آلمانی، یک اتریشی، یک کروات، یک هنگری، یک سوییسی و یک ترک در این بازیها رقابت خواهند کرد. در لیگ یک فرانسه ۱۶ سرمربی وطنی هدایت تیمها را بر عهده دارند. دو مربی پرتگالی، یک آلمانی و یک اروگوئهای نیز حضور دارند.
در مجموع حضور اسپانیاییها و ایتالیاییها با ۲۰ نماینده چشمگیر است. بر این اساس تنها یک ایتالیایی در لیگ خارجی حضور دارد؛ مائوریتسیو ساری هدایت چلسی را بر عهده دارد. در مقابل پنج اسپانیایی خارج از این کشور به مربیگری مشغول هستند. در رتبههای بعدی فرانسویها (۱۷ مربی)، آلمانیها (۱۶)، ارجنتینیها (۶)، پرتگالیها (۵) و انگلیسیها (۴) دیده میشوند.
نکته عجیب، نبود حتی یک سرمربی برازیلی در میان ۹۸ مربی این فهرست است.