صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۳ دلو ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کولینا کنار گذاشته شد

کولینا کنار گذاشته شد

اتحادیه فوتبال اروپا کولینا را از رئیس کمیته داوران کنار گذاشت و روزتی را به عنوان جایگزین او انتخاب کرد.
به نقل از رویترز، پیر لوئیجی کولینا یکی از بهترین داورهای تاریخ فوتبال جهان به شمار میآید که به خاطر چهره خاصی که داشت مورد توجه زیادی بود. کولینا چند سالی است که ریاست کمیته داوران اتحادیه فوتبال اروپا را به برعهده دارد.
اتحادیه فوتبال اروپا تصمیم گرفت که این چهره داوری سرشناس را از ریاست کمیته داوران کنار بگذارد و روبرتو روزتی دیگر داور سرشناس ایتالیایی را به عنوان جایگزین او انتخاب کند بدون آنکه دلیلی برای این انتخاب و کنار گذاشتن اعلام کند.
کولینا اینگونه به برکناری اش واکنش نشان داد: «برای من افتخار بزرگی بود که 8 سال رئیس کمیته داوران اتحادیه فوتبال اروپا باشم. به همراه همکارانم عملکرد خوبی از خود نشان دادیم و می خواهم از یوفا تشکر کنم».
روزتی هم گفت: افتخار بزرگی نصیب من شده است و نهایت تلاش خود را به کار میگیریم تا به بهترین شکل ماموریت خود را انجام دهم.