صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

چهارمین دور رقابت‌های شب نبرد درکابل برگزار شدند

چهارمین دور رقابت‌های شب نبرد درکابل برگزار شدند

روحالله محمدی، قهرمان نخستین دور رقابتهای شب نبرد در برابر حریف ایرانیاش مازیار یاری، در سه روند بازی با تفاوت امتیاز شکست خورد.
چهارمین دور رقابتهای شب نبرد، با قهرمانی سه ورزشکار مبارزات آزاد افغان و یک ایرانی جمعه شب (۱۲ اسد) در کابل به پایان رسیدند.
در نخستین مسابقۀ این رقابتها سهیلحسین زاده، توانست در دو دقیقه و بیست ثانیه روند اول بازی حریفش سمیرمخلص را ضربه فنی کند و بازی را به نفع خود به پایان برساند.
در دومین دیدار این رقابتها فایقعیار، توانست در سه روند بازی با تفاوت امتیاز پارسا پرداسی، حریف ایرانیاش را شکست بدهد.
در سومین دیدار نیمه مرکزی این رقابتها، عمران حفیظی توانست در روند سوم مسابقه حریف پاکستانیاش علومی کریم را با تفاوت امتیاز شکست بدهد و نخستین پیروزیاش را در مسابقات شب نبرد تجربه کند.
در آخرین و حساس ترین دیدار مرکزی شب نبرد، روحالله محمدی، قهرمان نخستین دور رقابتهای شب نبرد در برابر حریف ایرانی اش مازیار یاری در سه روند بازی با تفاوت امتیاز شکست خورد.
این رقابتها از سوی «موبی گروپ» با همکاری سازمان «SLFC » به منظور رشد و نهادینه شدن ورزش مبارزات آزاد در کشور، برگزار و به شکل زنده از تلویزیونهای طلوع و لمر و رادیوهای آرمان و اراکوزیا پخش شدند.