صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تنها ملی پوش کشور بـرای حضور در المپیک آسـیایی آماده می‌شود

تنها ملی پوش کشور بـرای حضور در المپیک آسـیایی آماده می‌شود

در آستانۀ آغاز المپیک آسیایی در اندونیزیا، روز یکشنبه سفیر این کشور در کابل با ورزشگاران افغانستان که قرار است در این المپیک شرکت کنند، دیدار کرد.
علی اصغر نظری، تنها ملی پوش شنای افغانستان برای المپیک آسیایی اندونیزیا آماده میشود.
علی اصغر نظری ۲۲ ساله، تنها نمایندۀ شنای افغانستان در بازیهای المپیک آسیایی اندونیزیا است.
او میگوید از چهار ماه است که همه روزه با انجام تمرینات حرفهیی تلاش میورزد خودش را آمادۀ حضور پرقدرت در این المپیک سازد. علی اصغر، از بیست روز به اینسو در قرنطین است: «آمادگی خاص برای این رقابتها دارم و تشکر میکنم از رئیس فدراسیون شنا که زمینۀ این آمادگی را برای ما فراهم کرده است.»
علی اصغر، هفت سال پیش به شنا رو آورد اما چهارسال نخست را به گونۀ غیرحرفهیی این ورزش را ادامه داد. او از سه سال پیش که به گونۀ حرفهیی ورزش شنا را آغاز کرد، روزانه چهار ساعت این ورزش را تمرین میکند.
این تمرینات او با آغاز دورۀ قرنطین به شش ساعت افزایش یافته است. علی اصغر میگوید امیدوار است در المپیک آسیایی خوب بدرخشد.
این ملی پوش شنا، در حالی خود را برای افتخار آفرینی آماده میکند که از حداقل امکانات معیاری جهانی این رشته برخوردار است.
در همین حال، قاسم علی حمیدی، رئیس فدراسیون شنای کشور میگوید که نظری از توانایی بلند بدنی و از تجربه بسنده در رقابتهای بیرون مرزی برخوردار است و درخشش خوبی در این رقابتها خواهد داشت: «من مطمعن هستم با آمادگیهای که این ورزشکار ما دارد، دست آورد خوبی خواهد داشت. رقابتهای آسیایی رقابتهای بسیار بزرگ است چرا که در آنجا تمام قهرمانان شرکت میکنند، امیدار هستم تا این شناگر ما پرچم کشور را به اهتزاز بیاورد.»
در رقابتهای المپیک آسیایی که قرار است تا نزدیک به بیست روز دیگر با حضور ورزشکاران ۴۶ کشور آسیایی در جاکارتا پایتخت اندونیزیا برگزار شود، به نمایندهگی از افغانستان ۸۰ ورزشکار در ۱۶رشتۀ ورزشی حضور یابند.