صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای جهانی‌ کرکت برگزاری لیگ کرکت افغانستان را پذیرفت

شورای جهانی‌ کرکت برگزاری لیگ کرکت افغانستان را پذیرفت

بورد کرکت کشور میگوید که پنج تیم از کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ و پکتیا در این بازیها، شرکت خواهند کرد.
بورد کرکت افغانستان روز سهشنبه (۱۶ اسد) درخبرنامۀ گفتهاست که این بورد ماه پیش به صورت رسمی برای برگزاری لیگ برتر کرکت کشور از شورای جهانی درخواست برگزاری این رقابتها را در کشور امارات متحده عرب کرده بود که شب گذشته از سوی شورای جهانی کرکت، پذیرفته شد.
در خبرنامه آمدهاست که پیش از این نیز امارات متحده عرب برگزاری رقابتهای لیگ برتر کرکت کشور را در این کشور پذیرفته بود.
خبرنامه میافزاید که قراراست رقابتهای لیگ برتر کرکت کشور از تاریخ ۵ اکتوبر سال روان میلادی تا ۲۱ این ماه در شهر شارجه امارات متحده عرب میان پنج تیم از کابل، ننگرهار، کندهار، بلخ و پکتیا با حضور بازیکنان داخلی و بازیکنان نامدار جهان، برگزارگردد.
بورد کرکت کشور افزودهاست که درحال حاضر روند دواطلبی تیمهای یاد شده ادامه دارد و قرار است تا نیمۀ همین ماه (آگست)، این روند تمام شود.