صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

راشدخان برای کودکان افغان یک بنیاد خیریه ایجاد کرده‌است

راشدخان برای کودکان افغان یک بنیاد خیریه ایجاد کرده‌است

راشدخان، در فیسبوک خود در این باره نوشته است: «من نمیتوانم کارهای بزرگی انجام دهم، اما میتوانم کارهای کوچک را با عشق و الهام بزرگ انجام دهم.»
راشدخان، قهرمان تیم ملی کرکت افغانستان یک بنیاد خیریه را برای فراهم سازی مراقبتهای بهداشتی و آموزشی به یتیمان و کودکان فقیر افغان ایجاد کرده است.
راشدخان، در فیسبوک خود در این باره نوشته است: «من نمیتوانم کارهای بزرگی انجام دهم، اما میتوانم کارهای کوچک را با عشق و الهام بزرگ انجام دهم.»
این بنیاد خیریه به هدف ارائه کمکهای بشردوستانه به کودکان افغان ایجاد شده است؛ فراهم سازی آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی برای کودکان بخشی از کارهای این خیریه است: «انجام یک کار کوچک مهربانانه ارزشش به مراتب بیشتر از نیت انجام یک کار بزرگ است. بنیاد راشدخان، کودکان افغان را که به آموزش، آب آشامیدنی و خدمات بهداشتی نیاز دارند، پشتیبانی خواهد کرد.»
در حال حاضر، راشدخان برای بازیهای ۲۰ آورۀ «ساسکس» انگلستان در این کشور است و قرار است درآخر این ماه، برای انجام بازیهای کرکت در برابر ایرلند به آن کشور برود.
راشدخان، مقام نخست توپ انداز در بازیهای ۲۰ آوره را دارد و در بازیهای یک روزه نیز در جایگاه دوم قرار دارد.