صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ورزشکاران تیم پهلوانی برای حضو در المپیک آسیایی آماد‌گی می‌گیرند

ورزشکاران تیم پهلوانی برای حضو در المپیک آسیایی آماد‌گی می‌گیرند

در رقابتهای المپیک آسیایی قرار است از افغانستان ۸۰ ورزشکار شرکت کنند. از این میان دو نماینده از رشته پهلوانی خواهد بود.
ورزشکاران تیم ملی پهلوانی افغانستان، برای حضور در رقابتهای المپیک ۲۰۱۸ آسیایی آمادگی میگیرند.
قرار است رقابتهای المپیک آسیایی تا پنج روز دیگر در شهر جاکارتا پایتخت اندونیزیا برگزار شود.
نور احمد احمدی، عضو تیم ملی پهلوانی قرار است در وزن ۹۷ کیلوگرام در این رقابتها به نمایندهگی از افغانستان شرکت کند. او میگوید از شش ماه به اینسو برای این رقابتها آمادگی گرفته است: «مدت شش ماه است که ما برای این مسابقات آمادگی گرفتیم که مدت یک ماه است که در المپیک قرنطین استم من در وزن ۹۷کیلو گرام مسابقه میدهم.»
ملک جان سدید، عضو دیگر تیم ملی پهلوانی است که در این رقابتها شرکت خواهد کرد: «مدت شش ماه میشود که آمادگی گرفتیم امیدواریم یک نتیجه خوب بگیریم.»
در رقابتهای المپیک آسیایی قرار است از افغانستان ۸۰ ورزشکار شرکت کنند. از این میان دو نماینده از رشته پهلوانی خواهد بود.
شیرجان احمدی، مربی تیم ملی پهلوانی میگوید که این ورزشکاران از آمادهگی خوبی برخوردارند و امیدوار است که از این رقابتها دست آوردهای خوبی داشته باشند: «ما مدت یک ماه می شود که در المپیک قرنطین هستیم امکانات ما خوب است در دو وقت تمرین میکنیم.»