صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازیکنان تیم ملی فوتبال فلسطین به کابل رسیدند

بازیکنان تیم ملی فوتبال فلسطین به کابل رسیدند

قرار است بازی دوستانۀ تیم ملی فوتبال افغانستان و فلسطین به تاریخ بیست و هشتم ماه اسد در میدان ورزشی فدراسیون فوتبال کشور در کابل برگزار شود.
بازیکنان تیم ملی فوتبال فلسطین، برای انجام یک بازی دوستانه با تیم ملی فوتبال افغانستان، پیش از چاشت دیروز (جمعه، ۲۶ اسد) به کابل آمدند.
قرار است این بازی به تاریخ بیست و هشتم ماه اسد در میدان ورزشی فدراسیون فوتبال کشور در کابل برگزار شود.
مسؤولان فدراسیون فوتبال و بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان، از بازیکنان تیم ملی فوتبال فلسطین پذیرایی کردند.
سید علی رضا آقا زاده، سکرتر جنرال فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که قرار است بازیکنان تیم ملی فلسطین پیش از بازی، یک دور تمرینات را نیز سپری کنند: «بسیار خرسند استیم که امروز تیم فوتبال فلسطین به افغانستان آمدند امیدوار استیم که یک بازی خوب و خاطره انگیز داشته باشیم.»
از سویی هم، ملی پوشان فوتبال فلسطین، نیز میگویند که برای این بازی آمادگی دارند.
مدیر تیم ملی فوتبال فلسطین در این باره گفت: «از این که برای نخستین بار به افغانستان آمدیم خوش حالیم. تشکر می کنیم از مردم افغانستان و فدراسیون فوتبال.»