صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تیم کرکت افغانستان تیم ایرلند را با تفاوت ۸۱ دوش شکست داد

تیم کرکت افغانستان تیم ایرلند را با تفاوت ۸۱ دوش شکست داد

اصغر افغان نیز در این بازی خوب درخشید و توانست ۳۷ دوش به سود تیم اش کسب نماید.
تیم ملی کرکت کشور چهارشنبه شب (۳۱ اسد) در دومین دیدار سلسله بازیهای بیست آوره تیم ملی کرکت ایرلند را با تفاوت ۸۱ دوش شکست داد.
این در حالی است که ملی پوشان کرکت کشور در نخستین دیداراش نیز در برابر تیم ملی کرکت آیرلند به پیروزی رسیده بود، این تیم را با تفاوت ۱۶ دوش شکست داده بود. در این دیدار باز هم حضرت الله زازی ملی پوش کرکت کشور در بخش توپزنی خوب درخشید و توانست ۸۲ دوش را به سود تیماش انجام دهد.
اصغر افغان نیز در این بازی خوب درخشید و توانست ۳۷ دوش به سود تیم اش کسب نماید.
نجیبالله زدران نیز از ۱۰ توپ ۲۰ دوش را به سود خود کسب نماید.
در بخش توپاندازی راشدخان خوب درخشید و توانست چهار ویکت حریف را حذف نماید و مجیبالرحمن نیز سه ویکت و همچنان فریدملک، آفتاب عالم و محمد نبی توانست به نوبه یک ویکت را کسب نمایند.
قرار است ملی پوشان کشور یک دیدار بیست آوره و ۳سه دیدار ۵۰ آوره دیگر نیز را با ملی پوشان کرکت ایرلند انجام دهند و سپس برای حضور در رقابتهای جام آسیا، راهی امارات متحده عرب خواهند شد.