صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۹ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ادامۀ بازی‌های آسیایی؛ افغانستان تاکنون یک مدال برنز گرفته است

ادامۀ بازی‌های آسیایی؛  افغانستان تاکنون یک مدال برنز گرفته است

تنها مدال برنز افغانستان را در بازیهای امسال آسیایی خالد هوتک در بخش ووشو گرفته است.
تاکنون که نُه روز از بازیهای آسیایی در جارکاتای اندونیزیا میگذرد، از بیش از هشتاد ورزشکار افغانستان، تنها یک ورزشکار مدال گرفته است.
تا این جای کار، ورزشکاران بخش ووشو، تکواندو، پهلوانی، بدمنتون، والیبال، بسکتبال، بوکس، شنا و جوجیتسو با واگذاری نتیجۀ بازی به حریفان، از ادامۀ این رقابتها حذف شده اند.
مسؤولان تربیت بدنی، علت نتیجه نگرفتن ورزشکاران را در این رویداد ورزشی، به سلیقهیی انتخاب شدن این ورزشکاران پیوند میدهند.
میرویس بهاوی، معاون فنی و مسلکی ریاست تربیت بدنی و ورزش میگوید: «در اکثر موارد بازیهای آسیایی جاکارتا، تربیت بدنی هیچ مداخله نداشته است تمام کارها از طریق المپیک افغانستان انجام شده است مطابق قانون هم باید همین طور شود فقط در بخش قرنطین، تجهیز و تمویل ورزشکاران را کاملأ حمایت کرد. خوابگاه، غذا و مصارف اعزام شان را در اختیار ورزشکاران قرار داد.»
کمیتۀ ملی المپیک اما در این باره حاضر به گفتوگو با ما نشدند.
در همین حال، کارشناسان ورزش، با انتقاد از رهبری ادارۀ ورزش ادامۀ این وضعیت را برای جامعۀ ورزشی کشور بحران زا عنوان میکنند.
حسین رحمتی، می افزاید: «بیشتر براساس روابط، چهرهها برای این سفرها انتخاب میشوند و این باعث میشود که کاروان ورزشی افغانستان از رویدادهای مهم کمرنگ و بدون نتیجه برگردند.»
این در حالی است که در هفدهمین دور بازیهای آسیایی که در سال ۲۰۱۴ به میزبانی شهر اینچوان کوریای جنوبی برگزار گردیده بود، ورزشکاران افغانستان دو مدال گرفته بودند.