صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رویایی تیم کرکت افغانستان و ایرلند درنخستین دیدار پنجاه آورۀ سریز

رویایی تیم کرکت افغانستان و ایرلند  درنخستین دیدار پنجاه آورۀ سریز

تیم ملی کرکت افغانستان، در نخستن دیدار پنجاه آورۀ سریز هم اکنون در برابر تیم ملی کرکت آیرلند به میدان رفته است. این در حالی است که پیش از این، افغانستان پیروز سه دیدار بیست آورۀ سریز با این کشور شده بود.
قرار است تیم ملی کرکت کشور، دو بازی یک روزه دیگر را نیز با تیم ملی کرکت آیرلند برگزار کند.
در سلسله بازیهای بیست آوره، حضرت الله زازی با درخشش در بخش توپ زنی به عنوان بهترین بازیکن این بازیها شناخته شد و از سوی مربی تیم ملی کرکت و کمیتۀ گزینش بازیکنان به تیم ملی در بازیهای پنجاه آوره نیز انتخاب گردید.
این در حالی است که قرار است مراسم افتتاحیۀ لیگ برتر کرکت افغانستان، امشب برگزار شود. در این مراسم نامهای تیمهای شرکت کننده، اعلام و لوگوی تازۀ لیگ برتر کرکت رونمایی خواهد شد.
بازیهای این لیگ، به تاریخ پنجم ماه اکتوبر در امارات متحدۀ عرب آغاز و تا ۲۱ همین ماه ادامه خواهند داشت.