صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان ایرلند را درنخستین بازی یک روزه شکست داد

افغانستان ایرلند را  درنخستین بازی یک روزه شکست داد

دو تیم قرار است پس از چاشت چهارشنبه دومین بازی یک روزۀ شان را، انجام دهند.
تیم ملی کرکت کشور به روز دوشنبه شب (۵ سنبله) در نخستن دیدار یک روزۀ کرکت، توانست تیم ملی کرکت ایرلند را با تفاوت ۲۹ دوش، شکست دهد.
این درحالی است که پیش از این، افغانستان پیروز سه دیدار بیست آوره سریز با این کشور شده بود.
روز دوشنبه، نخست بازی را تیم ملی کرکت کشور آغاز کرد و با از دست دادن ۹ بازیکن توانست برای ایرلند ۲۲۷ دوش، هدف تعین کند.
در این بازی، گلبدین نائب توانست ۶۴ و حشمتالله شاهد ۵۴ دوش به سود تیم شان، انجام دهند.
ایرلند نتوانست هدف داده شده را کسب به دست آورد و بازی را به افغانستان واگذار کرد.
در بخش توپاندازی، راشدخان آرمان و محمد نبی عیسیخیل توانست خوب بدرخشند و هر کدام دو بازی کن حریف را از میدان حذف کنند.
قرار است تیم ملی کرکت کشور دو بازی یک روزه دیگر را نیز با این تیم، انجام دهد.
بازی بعدی میان این دو تیم به روز چهارشنبه (۶ سنبله) حوالی ساعت ۲:۱۵ دقیقۀ پس از چاشت، برگزار خواهد شد.