صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اضافه شدن یک رقابت جدید به فوتبال باشگاهی اروپا

اضافه شدن یک رقابت جدید به فوتبال باشگاهی اروپا

مراسم قرعهکشی لیگ قهرمانان اروپا دیشب در شهر موناکو برگزار شد. اما پیش از این مراسم، مسئولین ارشد فوتبال اروپا از جمله اعضای کمیسیون باشگاههای یوفا در جلسهی دیگری دربارهی آیندهی رقابتهای باشگاهی اروپا تصمیمگیری کردند.
روزنامهی بیلد آلمان با اعلام این خبر فاش کرد که در جلسهی این کمیسیون تصمیم بسیار مهمی گرفته شده که آیندهی رقابتهای باشگاهی فوتبال در اروپا را تغییر خواهد داد. بر اساس این تصمیم، از سال 2021 رقابتهای باشگاهی اروپا به صورت سه رقابت مجزا برگزار خواهد شد: لیگ قهرمانان، لیگ اروپا و رقابت سومی که هنوز نام آن مشخص نشده است.
لیگ قهرمانان همچنان با 32 تیم برگزار شده ولی لیگ اروپا به جای 48 تیم با حضور 32 تیم برگزار  خواهد شد. لیگ سوم اروپا که هنوز نامی برای آن مشخص نشده هم با حضور 32 تیم دیگر اروپایی برگزار خواهد شد.
کمیسیون باشگاههای اروپا که نمایندگانی از یوفا و اتحادیهی باشگاههای اروپا در آن حضور دارند علت این اصلاحات در رقابتهای باشگاهی اروپایی را در وهلهی اول افزایش جذابیت لیگ اروپا اعلام کرده. این کمیسیون معتقد است با این تصمیم کیفیت ورزشی و فرصتهای بازاریابی لیگ اروپا افزایش خواهد یافت. فرصتهای بازاریابیای که پخش تلویزیونی، اسپانسرینگ و تعداد تماشاچی را شامل میشود. از طرف دیگر باشگاههای بیشتری از کشورهای کوچکتر مثل کشورهای اسکاندیناوی یا شرق اروپا به این ترتیب به رقابتهای باشگاهی اروپا دسترسی خواهند داشت. این در حالی است که ابتدا پیشنهاد شده بود که به جای اضافه شدن یک رقابت سوم، لیگ اروپا با حضور 64 تیم برگزار شود ولی این پیشنهاد در نهایت رد شد و تصمیم بر برگزاری یک رقابت سوم گرفته شد.