صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ورزشکاران افغانستان با رقابت‌های المپیک آسیایی خداحافظی کردند

ورزشکاران افغانستان با رقابت‌های المپیک آسیایی خداحافظی کردند

انتظار می‌‌رفت کاروان هشتاد نفری ورزشکاران افغانستان، از این بازیها دست آوردهایی بیشتری داشته باشند و رییسجمهور نیز گفته بود برای کسانیکه از این بازیها مدال بیاورند، جایزه خواهد داد.
کاروان ورزشی افغانستان، با بدست آوردن دو مدال برنز در رشتههای ووشو و کورش رسمأ به کارشان در بازیهای المپیک آسیایی جاکارتا، پایان دادند.
انتظار می‌‌رفت کاروان هشتاد نفری ورزشکاران افغانستان، از این بازیها دست آوردهایی بیشتری داشته باشند، اما به گفتۀ مسئولان کمیتۀ ملی المپیک، ضعف مدیریت در ادارۀ ورزش و نبود وقت کافی برای تمرین، باعث شدند ورزشکاران کشور بازیها را به حریفان واگذار کنند.
حفیظ ولی رحیمی، رییس کمیتۀ ملی المپیک، تربیت بدنی و ورزش در این باره بیان داشت: «تاهنوز هیچ کاری برای ورزشکار افغانستان نکردیم که توقع آوردن مدال از چنین مسابقات بزرگ را داشته باشیم و این مسابقات بیرون مرزی نیست که هر کس برود مدال بیاورد در این رقابتها دهها کشور بودند که نتوانستند حتی مدال کسب کنند.»
در همین حال، آگاهان ورزشی، با تأکید بر ضعف رهبری ادارۀ ورزش افغانستان ادامۀ این وضع را برای جامعه ورزش، بحران زا میگویند. حامد علمی، گفت: «ضعف مدیریت است در سطوح مختلف، نبودن امکانات، عدم توجه دولت، دست بازیها در فدراسیونها و سیاسی شدن فدراسیونها باعث نتیجه نگرفتن در این طور مسابقات است.»
در این رقابتها، چین در مجموع با بدست آوردن۲۶۳مدال در صدر جدول توزیع مدالها و افغانستان با دست آوردن تنها دو مدال برنز در جایگاه ۳۵ جدول رده بندی توزیع مدالها قرار گرفت و قرار است کاروان ورزشی افغانستان روز دوشنبه به کشور برگردد.
این در حالی است که در هژدهمین دور بازی های المپیک آسیایی، که به میزبانی دو شهر پالمبنگ و جاکارتای اندونیزیا  برگزار گردیده بود، به نمایندگی از افغانستان هشتاد ورزشکار از شانزده رشته ورزشی حضور داشتند.