صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قانون گل زده در خانه حریف لغو خواهد شد؟

قانون گل زده در خانه حریف لغو خواهد شد؟

ممکن است بنا بر خواست مربیان بزرگ اروپا، شاهد حذف قانون گل زده در خانه حریف باشیم.
بر اساس این قانون، در مراحل حذفی رقابت های باشگاهی اروپا که بازی ها رفت و برگشت برگزار می شود، در صورت برابری نتایج، قانون گل زده در خانه لحاظ خواهد شد و تیمی که گل بیشتری در زمین حریف خود زده باشد برنده خواهد بود.
قانون برتری با گل زده بیشتر در خانه حریف برای اولین بار در رقابتهای جام در جام اروپا در فصل 66-1965 مورد استفاده قرار گرفت تا جایگزین تعیین برنده با استفاده از پرتاب سکه یا تکرار بازی در زمین بیطرف شود.
آلگری و کارلو آنچلوتی، سرمربیان ایتالیایی تیمهای یوونتوس و ناپولی جزو کسانی بودند که در جلسه صبح دیروز سرمربیان باشگاههای بزرگ اروپا در مقر یوفا شرکت کردند و خواهان تغییر قانون برتری با گل زده در خانه حریف شدند.
جورجو مارکتی، دبیرکل یوفا در همین رابطه گفت:« سرمربیان فکر میکنند که قانون گل زده در خانه حریف باید تغییر کند، چون برخلاف گذشته دیگر گلزنی در بازیهای خارج از خانه سخت نیست. آنها بر این باورند که قانون باید مورد بازبینی واقع شود و این کاری است که ما انجام خواهیم داد.»