صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات برای تعیین رئیس انجمن بین المللی بـوکس آماتور

انتخابات برای تعیین رئیس انجمن بین المللی بـوکس آماتور

کنگره انجمن بین المللی بوکس آماتور (AIBA ) بعد از یک ماه در شهر مسکو برگزار خواهد شد، که در جریان آن رئیس این سازمان انتخاب می گردد. بعد از اینکه در سال گذشته اختلافات مالی در انجمن بوقوع پیوست، بسیاری ها از روند پروسه های کمپاین انتخاباتی نظارت میکنند، به ویژه اینکه سرپرست فعلی (AIBA ) گافور رخیموف خود را  برای ریاست سازمان نامزد کرده است. اما این در حال است، که کمیته ملی المپیک  مخالف نامزدی وی میباشد.
مشکلات مالی  (AIBA ) منجر به عدم اعتماد به چین- کو فو رئیس این سازمان گردید. قسمکه معلوم گردید، چین- کو فو در جریان سه سال اندازه بدهی انجمن را از کمیته اجراییه پنهان کرده بود.
بعد از سه ماه، داوطلبانه و به گونه غیر منتظره فرانکو فلچینیلی معاون سرپرست این سازمان استعفا می دهد. جای وی را گافور رخیموف ازبک یکی از معاونین دیگر آن می گیرد. پیش بینی می شود که وی بالاترین مقام این سازمان را بدست خواهد آورد. نظر به آوازه ها در (AIBA )، وی از چانس بالای در کنگره قریب الوقوع شهر مسکو برخوردار میباشد.
در عین حال، در جریان سال 2018 در مطبوعات جهانی یک سلسله مقالات منتشر شد که در آنها در مورد چگونگی استعفای عجیب فرانکو فلچینیلی اشاره گردیده بود.
به گونه مثال، چرا معاون رئیس که از نامزدی وی قبل از انتخابات از 17 عضو کمیته اجراییه 15 نفر آن حمایت می کرد و آماده بودند رای خود را به او بدهند، به یکبارگی تغییر فکر داد؟ فرانکو فلچینیلی نه تنها داوطلبانه استعفا داد، بلکه پست سرپرست (AIBA ) را هم ترک کرد.
بعضی ها این را وابسته با نامزدی گافور رخیموف می دانند، اما نامزدی وی فوراً منجر به نگرانی خاص کمیته بین المللی المپیک  شد.
واقعیت این است، که نظر به معلومات کمیته بین المللی المپیک، گافور رخیموف ارتباط نزدیک با جرایم سازمان یافته دارد و یکی از رهبران گروه جنائی «حلقه برادران» میباشد، که شامل جنایتکاران با نفوذ کشور های سابق اتحاد جماهیر شوروی می شوند.
در سال 2000، در زمان برگزاری اولمپیا در شهر سیدنی، حکومت آسترلیا برای گافور رخیموف ویزه نداد و اظهار نمود که رخیموف در پیوند با گروه جنائی سونتسیوسکی، دست داشتن در کارتل های مواد مخدر بین المللی و همچنان پولشوئی جنائی مظنون است. در عین حال، اف بی آی ایالات متحده امریکا نیز قضیه دست داشتن رخیموف را در تجارت بین المللی مواد مخدر بررسی نموده است.
چندی بعد همین معلومات در ویب سایت وزارت مالیه ایالات متحده امریکا نشر شد، که در آن رخیموف به گونه مستقیم به عنوان جنایتکار و رهبر اتحاد گروه های جنائی ازبک که مصروف تجارت مواد مخدر میباشد، مشخص گردید.
در سال 2013 در ازبکستان رخیموف متهم به اخاذی های غیر قانونی و پول شوئی گردید. کمی بعدتر نام وی به عنوان یکی از جنایتکاران اصلی در ازبکستان شامل لست تحت تعقیب انترپول قرار گرفت.
اما جالب تر از همه، اینکه طی این زمان گافور رخیموف به اشغال پست های بلند در کمیته های المپیک   و فدراسیون ادامه داد. اینگونه، در سال 1999 رئیس زون آسیائی مرکزی در شورای المپیک  آسیا. در سال 2006 معاون اجراییه رئیس فدراسیون جهانی بوکس و رئیس فدراسیون بوکس آسیا. در سال 2010 در کنگره (AIBA ) از طریق رای دهی 95 اشتراک کننده به عنوان رئیس کنفدراسیون بوکس آسیا انتخاب شد.
حتی انتخاب وی به عنوان رئیس موقت مخالفت های اف بی آی، استخبارات مالی، وزارت مالیه ایالات متحده امریکا، انترپول و همچنان ارگان های امنیتی ازبکستان را در پی داشت.
در حال حاضر، نام گافور رخیموف شامل لست تحریم ها می باشد و منع هر نوع عملیات های مالی به دالر امریکای بالای وی وضع گردیده است.
تعیین گافور رخیموف و لابی نامزدی وی در پست دایمی ریاست انجمن بوکس آماتور منجر به تحریک شدید کارشناسان خواهد شد، با درنظر داشت بند 35.2 اساسنامه (AIBA ) نامزد باید از شهرت خوب برخوردار باشد.
کمیته بین المللی المپیک  واضح تذکر داده است، که به دلیل سوء ظن موجود در مورد ارتباط وی با جرایم سازمان یافته، انتخاب او غیر قابل قبول است.
علاوه از این، کمیته بین المللی المپیک  آماده گرفتن تصمیم قاطع برای حذف بوکس از بازی های المپیک  در سال 2020 در توکیو می باشد، همچنان بر ادامه تحقیقات از سیستم مدریتی انجمن با قطع تمامی پرداخت های دونری به این سازمان، تاکید مینماید.
ظاهراً، در صورت انتخاب رسمی گافور رخیموف به عنوان رئیس (AIBA )، کمیته بین المللی المپیک  فعالیت انجمن را منجمد خواهد کرد. در این صورت به احتمال زیاد بوکس آماتور از بازی های المپیک  حذف خواهد شد.
با توجه به اینکه بوکس یکی از قدیمی ترین ورزش هایی است که بخشی از برنامه های بازی های المپیک باستانی بوده و در حال حاضر یکی از محبوت ترین ورزش های روی زمین است، حذف آن از بازی های المپیک  ضربه بزرگ به شهرت (AIBA ) خواهد بود و میلیونها نفر از طرفداران بوکس را در سراسر جهان  ناراحت خواهد کرد.