صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اوزیل رکورد کلینزمان را شکست

اوزیل رکورد کلینزمان را شکست

مسوت اوزیل با درخشش در بازی دوشنبه شب آرسنال در مقابل لسترسیتی و به ثمر رساندن گل اول توپچیها به رکوردی دست یافت که مسلماً باعث افسوس یواخیم لوو شده است.
در بازی دوشنبه شب دو تیم با اینکه آرسنال در نیمه‌‌ی اول چنگی به دل نمیزد و لستر با گلی که به ثمر رسانده بود خود را برندهی بازی میدید، این مسوت اوزیل بود که در دقیقهی 45 یک حمله را شروع کرد و خودش به زیبایی آن را به گل تبدیل کرد تا نشان دهد که شب درخشان خود در لیگ برتر را استارت زده است.
اوزیل که در ادامه و تا پایان بازی درخشش بینظیری داشت و مهمترین عامل پیروزی 3-1 آرسنال لقب گرفت با گل دقیقهی 45 خود به یک رکورد جالب دست یافت. این گل سیامین گل اوزیل در لیگ برتر بود و باعث شد نام او به عنوان بهترین گلزن آلمانی لیگ برتر انگلیس در کتابهای تاریخ ثبت شود، بالاتر از نام کسانی مثل یورگن کلینزمان و یورگن روسلر که هر کدام با 29 گل زده یک رتبه پایینتر از اوزیل ایستادهاند.
اوزیل که بازوبند کاپیتانی توپچیها را به بازو بسته بود تماشاچیهای آرسنالی را چنان خوشحال کرد که زمانی که در دقیقهی 80 تعویض شد، هواداران آرسنال همگی روی پاهای خود ایستاده و با تشویقهای ایستاده و ممتد او را بدرقه کردند.
اوزیل علاوه بر گل زیبایی که در دقیقهی 45 به ثمر رساند روی گل سوم تیمش که به زیبایی هر چه تمامتر به ثمر رسید هم نقش بسیار مهمی داشت. درست مثل گل اول، این بار هم حمله با یک دوهای بلرین و اوزیل شروع شد. اوزیل توپ را به لاکازت سپرد و خود به درون محوطهی جریمه رفت و توپ را از او دریافت کرد. درحالیکه کسپر اشمایکل دروازهبان لستر به سمت اوزیل حمله کرد او بدون از دست دادن آرامش خود توپ را به اوبامیانگ سپرد تا او دروازهی خالی را باز کرده و پیروزی توپچیها را قطعی کند.