صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری پنجمین دور رقابت‌‎های مبارزات آزاد «شب نبرد»

برگزاری پنجمین دور رقابت‌‎های مبارزات آزاد «شب نبرد»

در پنجمین دور رقابتهای شب نبرد، چهار مسابقه برگزار شد. در این مسابقات، سه ورزشکار از افغانستان و یک ورزشکار از تاجیکستان پیروز شدند.
پنجمین دور رقابتهای «شب نبرد» جمعه شب (۴ عقرب) در کابل برگزار شد.
در نخستین مسابقۀ پنجمین رقابتهای مبارزات آزاد شب نبرد، احمد سهیل حسن زاده مقابل حریفی از تاجیکستان رفت. در این دیدار، پس از روند نخست بازی فردوس نظروف، بدلیل جراحت شدید چشم، از ادامۀ این بازی انصراف داد و داور بازی، این دیدار را به سود احمد سهیل حسن زاده اعلام کرد.
در دومین دیدار این رقابت، دلاور دولتوف، ورزشکار دیگر تاجیکستان مقابل عبدالاحد فاروقی، ورزشکار افغان داخل میدان شد. در این دیدار، بعد از سه روند بازی، داوران بازی، دلاور دولتوف را پیروز میدان اعلام کردند.
در سومین دیدار، ذکی رسولی در برابر عالم بوی حلمبویف، ورزشکار تاجیکستان داخل رینگ شد. رسولی، توانست در روند سوم بازی حریفش را تسلم کند و برندۀ این دیدار شود.
در چهارمین و دیدار مرکزی این دور رقابتهای شب نبرد، واحد نژند پیروز شد و توانست کمربند قهرمانی را به دست بیاورد.
رقابتهای شب نبرد، هر دوما، از سوی موبی گروپ با همکاری سازمان (SLFC ) به منظور پشرفت ورزش مبارزات آزاد در کشور برگزار میشود.