صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آلمانی‌ها دیگر لوو را نمی‌خواهند

آلمانی‌ها دیگر لوو را نمی‌خواهند

حضور او در رأس مانشافت به نقطهی حساسی رسیده، نقطه‌‌ای که آلمانیها دیگر او را نمیخواهند و علناً خواهان رفتنش از تیم ملی هستند.
یواخیم لوو در حال حاضر در میان تیمهای ملی اروپایی طولانیترین دوران حضور روی نیمکت سرمربیگری را در اختیار دارد ولی برعکس سالهای گذشته هواداران آلمانی دیگر مایل به ادامهی فعالیت او به عنوان سرمربی تیم ملیشان نیستند. سال 2018 برای لوو و تیم ملی آلمان سالی فاجعهبار بوده و فوتبالدوستان آلمانی همه منتظرند تا این سال به قول آنها سیاه هر چه زودتر به پایان برسد تا شاید شاهد مانشافتی متفاوت باشند.
سالی که با حذف فاجعهبار آلمان از مرحلهی گروهی جام جهانی آغاز شد، اتفاقی که حدود هفتاد سال بود در آلمان رخ نداده بود و یک ملت را در شوک و بهت فرو برد، حالا با سقوط مانشافت از لیگ A رقابتهای  لیگ ملتهای یوفا به پایان نزدیک میشود. برگهی سقوط آلمان البته قبل از بازی دیشب مقابل رقیب دیرین و تاریخی، هلند، امضا شده بود. آلمانیها در این رقابتها موفق به کسب پیروزی نشدند تا یکی از تورنمنتهای بد تاریخ خود را سپری کنند.
با اینحال، شاگردان لوو دیشب در مقابل هلند بسیار سرحال و آماده ظاهر شدند و با ارائهی یک فوتبال زیبا، هلند با اعتماد به نفسی که برای کسب پیروزی به میدان آمده بود تا به نیمهنهایی لیگ ملتهای صعود کند را زمینگیر کرد. آلمان با ارائهی یک بازی برتر خیلی زود دروازهی هلند را دو بار باز کرد تا پیروزیاش قطعی به نظر برسد. آلمان تا دقیقهی 80 حاکم مطلق میدان بود ولی بعد ناگهان ورق برگشت و هلند ظرف 5 دقیقه بازی را به تساوی کشاند تا روزنامهی بیلد تیتر بزند:» اتفاقی که در این بازی افتاد دیگر هرگز نباید تکرار شود».
یک شوک دیگر که فوتبال آلمان دیشب در ولتینزآرنا شاهدش بود، شورش هواداران آلمانی علیه یواخیم لوو بود. شورشی که با شعارهای آنها علیه سرمربیشان و پلاکاردهایی که روی آنها اخراج لوو خواسته شده بود کلید زده شد. البته اصطکاک هواداران و لوو بعد از جام جهانی آغاز شده بود و کم نبودند کسانی که در آلمان خواستار اخراج لوو شده بودند. ولی با مقاومت فدراسیون و بعضی چهرههای سرشناس فوتبال این کشور، ورق کم کم به نفع لوو برگشت تا دیگر کسی در استادیومها به وضوح شعار ندهد:» لو باید برود».